Spjäll till anslutningssatsen

DETALJER

Produkt info

*JA, miljökraven uppfyllda!

Denna spis uppfyller kraven på utsläpp och verkningsgrad enligt Boverkets gällande byggregler.

 

Dokument

Dokument (0)

Tillbehör

Skorstensanslutning Ø:
275 kr /st
250 kr /st
225 kr /st
Vi reserverar oss för felaktig produktinformation och förbehåller oss rätten till förändringar efter fabrikantens och marknadens krav