2018-04-24 15:48
Patrick Baltatzis

Det är inte vanligt att Wamslers kökspannor kokar, men det händer när strömmen går och inte nödvändiga säkerhetssystem som kylslinga, laddningspaket och nödströmsaggregat är installerade. När pannan kokat börjar pannan oftast att läcka, dragregulator ev. termometer och manometer upphör att fungera. 

I de allra flesta fall behöver dragregulator, packning samt dykrör bytas ut.

Dragregulator kan du beställa här på sajten, ring oss på 0152-16770 för övriga delar. 

 

  Varor som nämns i nyheten

 • Dragregulator med bimetallspjäll för automatiskt dragreglering i en Wamsler kökspanna.
  8-10 veckors leverans
  Art nr. 011170035
  1428 kr
 • Eligen är ett nödströmsaggregat som ger el till din värmepump vi elavbrott. Kräver externa bilbatteri (12v).
  8-10 veckors leverans
  Art nr. 300-RP Eligen
  7625 kr
 • ESBE LTC261 kopplas mellan ackumulatortank och pannan. Laddningingspaketet ger en jämn returtemperatur till kökspannan, vilket förhindrar kondens och tjärbildning runt vattenmanteln. Laddningspaketet är en säker lösning för ett väl fungerande system. Med laddningspaketet går det mycket fortare att värma upp vattnet i ackumulatortanken, med ökad livslängd på din panna, mindre tjärbildning och bättre miljöpåverkan...
  8-10 veckors leverans
  Art nr. 55004100
  6000 kr